Μισθοδοσία και Υποστήριξη Ανθρώπινων Πόρων

IMG_4778

Η MGI μπορεί να παράσχει ένα πλήρες φάσμα της διαχείρισης μισθοδοσίας και σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης ανθρώπινων πόρων. Τα συστήματα μισθοδοσίας μας μπορούν να υποστηρίξουν τόσο πρότυπες όσο και προσωποποιημένες απαιτήσεις και υποστηρίζονται από κορυφαίους παρόχους λογισμικού μισθοδοσίας.

Μπορούμε επίσης να παράσχουμε υποστήριξη σχετικά με συνθήκες και κανονισμούς εργασιακής νομοθεσίας, μηχανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, καταχώρηση νέων εργαζομένων, αιτήσεις για άδειες εργασίας, επίλυση προβλημάτων σχετικά με το προσωπικό και βοήθεια στην πρόσληψη προσωπικού.

Αν εμπιστευθείτε αυτές τις ευθύνες στην MGI Malta, μπορείτε να μειώσετε το κόστος λειτουργίας των Ανθρώπινων Πόρων, να έχετε εγγυημένες ενημερωμένες συμβουλές και να έχετε περισσότερο χρόνο για να αφιερώσετε στις καθημερινές σχέσεις με το προσωπικό και την ανάπτυξη.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.