Βιβλία και Λογιστικά

IMG_4530

Μπορούμε να παράσχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να σας απαλλάξουμε από φανερά σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, επιτρέποντάς σας να συγκεντρωθείτε σε ό, τι κάνετε καλύτερα, να χειρίζεστε την επιχείρησή σας. Αυτές περιλαμβάνουν τα λογιστικά αρχεία, τη σύνταξη κανονικών και ad hoc εκθέσεων διαχείρισης και οικονομικών αναφορών, επιστροφές ΦΠΑ, προϋπολογισμούς, εισροές μετρητών και προβολές. Επίσης παρέχουμε μη περιοδικές υπηρεσίες, όπως σύνταξη μητρώων εργοστασίων, αξιολόγηση και εφαρμογή λογιστικών συστημάτων μέσω υπολογιστή και εκπαίδευση του προσωπικού που σχετίζεται με τους λογαριασμούς.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.