ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

IMG_4510

Χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο λογισμικό που διατίθεται στην παγκόσμια αγορά, όλες οι εργασίες ελέγχου σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να:

-Συνάπτονται με την ελάχιστη καθυστέρηση στους πελάτες μας,

-Παρέχεται το καλύτερο εργαλείο για την ανίχνευση σφαλμάτων,

-Ενισχύεται η αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω της αποστολής λεπτομερών επιστολών διαχείρισης, οι οποίες υποδηλώνουν τις αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους ή / και διαδικασίες με τις προτινόμενες θεραπείες.

Η εμπειρία μας στο επάγγελμα αυτό μετρά ήδη αρκετά χρόνια (εκ των οποίων ορισμένα έχουν καταγραφεί εντός των τεσσάρων μεγάλων λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών τόσο στη Μάλτα όσο και στο εξωτερικό), γεγονός το οποίο μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε τις καλύτερες τεχνικές ελέγχου σε κάθε αποστολή ελέγχου.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.