Η ΟΜΑΔΑ

George Farrugia

[email protected]

Ο κύριος George Farrugia είναι το ιδρυτικό μέλος της MGI Μάλτα και ένας άνθρωπος με μεγάλη επιχειρηματική εμπειρία. Με δέκα χρόνια εμπειρίας στις επιχειρίσεις και δύο δεκαετίες σε θεματα διαχείρισης, συμβουλεύει τόσο τους τοπικούς όσο και τους διεθνείς

πελάτες. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ελεγκτή,

καθώς και συνεργάτης του Ινστιτούτου Λογιστών της Μάλτας και του Chartered

Association of Certified Accountants, όπου διετέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής

Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, Ηθικής και Μικρομεσαίων πρακτικών.Τα τελευταία

δέκα χρόνια υπηρέτησε ως μέλος συμβουλίου και ομότιμο μέλος του Ινστιτούτου φορολογίας της Μάλτας, όπου έχει διατελέσει ταμίας για έξι χρόνια και είναι σήμερα Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου.

Nicholas Falzon

[email protected]

Ο κύριος Nicholas Falzon είναι συνεργάτης sτην εταιρεία και διευθυντής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικεύτηκε στον τομέα της λογιστικής και του ΦΠΑ. Εντάχθηκε στην MGI Μάλτα το 1992 μετά από μια επιτυχημένη καριέρα στις εταιρείες Air Malta και Deloitte. Κατέχει πτυχίο στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ελεγκτή καθώς και ομότιμο μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών της Μάλτας. Επίσης είναι ειδικευμένος οινοποιός με πολλά βραβεία σε τοπικούς διαγωνισμούς οίνου.

Franco Privitelli

[email protected]

Ο κύριος Franco Privitelli έχει ειδικευτεί στον τομέα της λογιστικής, του ΦΠΑ και των φορολογικών θεμάτων. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στις εταιρείες Maltacom και Price Waterhouse, εντάχθηκε στην RG Consultancy Ltd και στην Gatt,Galea and Co. ως διευθυντής / εταίρος. Την 1η Ιανουαρίου του 2010 εντάχτηκε στην MGI Μάλτα ως ισότιμος εταίρος με την πλήρη ευθύνη για τις υπηρεσίες ελέγχου που προσφέρει ο Όμιλος MGI. Κατέχει πτυχίο στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ελεγκτής καθώς και ομότιμο μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών της Μάλτας. Είναι επίσης μέλος του Ινστιτούτου Φορολογίας της Μάλτας. Έιναι επίσης δεινός αθλητής και φωτογράφος.

Raymond  Gatt

[email protected]

Ο κύριος Raymond Gatt ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών διαχείρισης και φορολογικού σχεδιασμού και συμβουλεύει τόσο τοπικούς όσο και διεθνείς πελάτες. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ελεγκτή καθώς και ομότιμο μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών της Μάλτας. Είναι επίσης μέλος του Ινστιτούτου Φορολογίας της Μάλτας.

Η ΟΜΑΔΑ

DOM_3590