Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ο κύριος George Farrugia άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ανεξάρτητος λογιστής την 1η Οκτωβρίου του 1988, αφού είχε την εμπειρία τόσο τοπικά όσο και στο εξωτερικό. Η εμπειρία αυτή περιλαμβάνει 9 χρόνια στο εμπορικό και βιομηχανικό περιβάλλον και 6 χρόνια στη πρακτική ελέγχου σε μία από τις τρεις πρώτες ελεγκτικές εταιρείες στον κόσμο, τόσο στα γραφεία της Μάλτας όσο και στο εξωτερικό.

Το χαρτοφυλάκιο των πελατών του αυξήθηκε γρήγορα, καθώς πολλοί επιχειρηματίες συνηδειτοποίησαν τη σημασία της ύπαρξης συμβούλων με επαγγελματικό προφίλ οι οποίοι, εκτός από το να διαθέτουν υψηλό επιπέδο παροχής υπηρεσιών, είναι επίσης σε αρμονία με τη φιλοσοφία τους, έχουν γνώση της βιομηχανίας και διαθέτουν άριστες επαγγελματικές δεξιοτήτες.

Η επιτυχία των πελατών του, σήμαινε ότι ο ίδιος δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες τους. Αυτό οδήγησε σε μια πολιτική για την οικοδόμηση μιας ομάδας μέσα από την πρόσληψη προσωπικού με υψηλή ειδίκευση.

Η συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες ήταν πάντα μια απο τις ανησυχίες του κύριου Farrugia. Ως εκ τούτου, την 1η Ιανουαρίου του 1993, γεννήθηκε η εταιρική σχέση GEORGE FARRUGIA & CO. Η νέα εταιρική σχέση αμέσως στέφθηκε με την αποδοχή της ως πλήρες μέλος της MGI INTERNATIONAL, μια διεθνής ένωση ανεξάρτητων λογιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών.

Την αποδοχή της ένταξης ακολούθησαν ισχυρά σχόλια ποιοτικού ελέγχου από τον διεθνή οργανισμό. Η ένταξη θα σήμαινε επίσης ότι η τοπική επιχείρηση πρέπει να συνεχίσει την πολιτική της συνεχούς βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού της.

Την 1η Μαρτίου του 2003, η εταιρεία ανακοίνωσε οτι μετά την επανεξέταση των μελλοντικών στρατηγικών της στόχων επωνομάστηκε η ίδια σε MGI Μάλτα και την 1η Ιουλίου 2007, η επιχείρηση υπέστη μια άλλη σημαντική στρατηγική αλλαγή κατεύθυνσης, όταν το μεγαλύτερο μέρος του τοπικού χαρτοφυλακίου πελατών πωλήθηκε σε ανώτερα διοικητικά στελέχη. Στη συνέχεια η εταιρεία επικέντρωσε όλα της τα μέσα για την εξυπηρέτηση των διεθνών πελατών που αποφασίζουν να κάνουν βάση για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές τους τη Μάλτα. Αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να αφιερώσει όλα τα διαθέσιμα μέσα της στις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών της δίνοντάς τους έτσι την καλύτερη δυνατή αξία και την ίδια στιγμή να δώσει στο προσωπικό της ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις.

Την 1η Ιουλίου 2011, ο Όμιλος MGI συγχωνεύθηκε με τον όμιλο εταιρειών GATT Galea & Co και ενέκρινε την ονομασία MGI για τις συνδυασμένες ενέργειες. Από την ίδια ημερομηνία, τα επιχειρησιακά γραφεία μεταφέρθηκαν από το Fgura στο Zebbug, όπου εξιδεικευμένος γραφειακός χώρος εξασφαλίστηκε σε ένα καινούργιο συγκρότημα γραφείων. Κατά το σχεδιασμό των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων των γραφείων, μεγάλη προσοχή δόθηκε στην ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα, μέσω της χρήσης του φυσικού φωτισμού και του εξοπλισμού υψηλής απόδοσης ενέργειας.

Η δέσμευσή μας για την επιτυχία των πελατών μας συνεχίζεται …