Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΑΣ

Στην MGI Μάλτα ειλικρινά πιστεύουμε ότι η γνώση και η πρωτοβουλία της ομάδας μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο.

Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να επιστρατεύσουμε τους καλύτερους υποψήφιους και να τους παρέχουμε την εκπαίδευση και τους πόρους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ταυτόχρονα, τους παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον με πολλές προκλήσεις το οποίο ταιριάζει στις ατομικές τους ανάγκες.

Προσπαθούμε να καθιερώσουμε βαθιά την αίσθηση της ευθύνης για κάθε επιχειρησιακή πράξη σε κάθε μέλος της ομάδας μας, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του. Ο καθένας έχει μοναδικό ρόλο και αναγνωρίζεται ως έκαστη συμβολή στην αξία του οργανισμού και στην διαχείριση των πελατών του.

Τα μέλη της MGI Μάλτα ενθαρρύνονται ούτως ώστε να απελευθερώσουν τις ιδέες, την πρωτοβουλία και τη γνώση τους. Η κουλτούρα μας βασίζεται καθαρά στην ομαδική εργασία, την ευημερία κα τις προσωπικές φιλοδοξίες των μελών της ομάδας.