ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή CSR όπως είναι γνωστή εν συντομία είναι το πώς μια επιχείρηση διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της ούτως ώστε να παράγει ένα συνολικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία γενικότερα. Αν και οι πόροι είναι περιορισμένοι, όλα αυτά τα χρόνια υποστηρίζουμε άτομα και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέσω χορηγιών και δωρεών. Στην υποστήριξη αυτή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 Lifecycle Challenge

Η MGI Μάλτα εδώ και αρκετά χρόνια υποστηρίζει την Lifecycle Challenge, η οποία βοηθά τους νεφροπαθείς στο να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Φέτος, είμαστε και πάλι έτοιμοι να βοηθήσουμε το ίδρυμα μέσω της πρόκλησης ποδηλασίας σε μία απόσταση 2000 χιλιομέτρων, από το Μινσκ στην Αγία Πετρούπολη.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.lifecyclechallenge.com/

 Εντομολογική εταιρεία Μάλτας

Η εντομολογική εταιρείας της Μάλτας εδώ και αρκετά χρόνια εργάζεται σκληρά για την προώθηση και την έρευνα της επιστήμης της εντομολογίας (σχετικά με τα έντομα) στη Μάλτα. Εκδίδει μια σειρά από δημοσιεύεματα, συμπεριλαμβανομένου του τακτικού ετήσιου δημοσιεύματος, το οποίο περιέχει πλούτο πληροφοριών σχετικά με το θέμα αυτό. Μέσα από μια χορηγία, η MGI Μάλτα συνέβαλε στην έκδοση του τελευταίου δημοσιεύματος που δημοσιεύθηκε από την εταιρεία.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.entomologicalsocietymalta.org/

 Ιστοσελίδα για τα άγρια φυτά της Μάλτας

Η MGI Μάλτα ενίσχυσε οικονομικά τον συντάκτη της ιστοσελίδας, η οποία περιέχει μια εκτεταμένη βάση δεδομένων αναφορικά με τα άγρια ανθοφόρα φυτά της Μάλτας. Ο συγγραφέας της, ο κ. Stephen Mifsud, έχει αφιερώσει ένα σημαντικό ποσό ενέργειας και έρευνας για την σύνταξη και τη προσφορά αυτού του έργου δωρεάν στο ευρύ κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.maltawildplants.com